استخدام کارخانه ی یخ

به تعدادی نیروی آقا بازنشسته با انرژی جهت کار سبک درکارخانه ی یخ نیازمندیم
حقوق مزایا عالی
شرایط کار تلفنی
تماس بگیرید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133513705
دسته بندی: 
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه