استخدام کارگر کارواش

به چند نفر کارگر کارواش نیازمندیم
حقوق 35 درصد از کارکرد خودشان
ساعت های کاری منعطف
محل کار یزد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09399066363
دسته بندی: 
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه