نقشه برداری و GPS در یزد

تهیه نقشه UTM جهت اخذ دستور نقشه شهرداری (ارائه به شهرداری و دفتر خدمات الکترونیک)
تهیه نقشه جهت اخذ سند و تعویض سند و املاک فاقد سند ( ارائه به سازمان ثبت)
تهیه نقشه ازبیلت ، نقشه وضع موجود (همراه با مهر کارشناس رسمی دادگستری)
کارشناس امور ثبتی نقشه برداری ثبتی اسناد و املاک
تفکیک آپارتمان و قطعه بندی اراضی نقشه برداری ساختمان از ابتدای ساخت تا پایانکار
کنترل خاکبرداری ، احجام خاکبرداری مانیتورینگ سازه ، مانیتورینگ سازه نگهبان ، پیاده سازی فونداسیون ، صفحه ستون ، کنترل بر و کف ، نمای ساختمان ، نما تهیه نقشه تک خطی آپارتمان ،
تهیه نقشه توپوگرافی اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد سند. ( ماده 147 ثبت)
Gps سه فرکانسه
کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ، راه و ساختمان
کارشناس نقشه برداری و راه و ساختمان سازمان نظام مهندسی
نوع آگهی: 
خدمات
موبایل: 
09133513352
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه