شاگرد برای قهوه خانه

نیازمند یک شاگرد برای کار در قهوه خانه محدوده با دانشجو هستیم ساعت کار از 11صبح تا 11شب
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09103324547