نیروی کار جهت فروشگاه لبنیات سنتی و مواد غذایی

به یک همکار(آقا- خانم) جهت فعالیت (فروش و نظافت)در فروشگاه لبنیات سنتی و مواد غذایی در محدوده بلوار مدرس میدان نماز با ساعت کاری 15 الی 22 و حقوق توافقی نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131519269