فروشنده

به فروشنده خانم جهت فروشندگی پوشاک نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131515066