شاگرد برای کار فنی در نمایندگی ولوو

شاگرد برای کار فنی در نمایندگی ولوو بین 17 تا 20
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133566395