استخدام راننده خانم با حقوق جهت کارشرکت

به یک راننده خانم با حقوق عالی و مزایا به همراه قرارداد جهت کاردر شرکت نیازمندیم لذا جهت اطلاع ازحقوق و دیگر مزایاباشماره درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09010748050