کارگرساده

به یک شاگرد زرنگ مجرد جهت کاردر تولیدی استند پایه گلدان چوبی وگلدان نیازمندیم .ساعت کاری 8صبح الی 16.. ..سرویس ایاب و ذهاب بسته ب منزلتون وجود دارد سن 15 الی 25 ..پایه حقوق از1500 الی 4ملیون... فقط تماس بگیرید پیام پاسخ داده نمیشود...***********قلی زاده
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09202061239