کارگر برای مغازه

فروشنده برای مغازه مبل فروشی، بازنشسته هم اشکال نداره
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09130030324