نیازمند راننده نیسان و چند نفر کارگر ساده

به یه راننده نیسان با گواهینامه مربوطه نیازمندیم .و چند نفر کارگر ساده
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133856884