منشی آشنا ب حسابداری وفضای مجازی، (خانم)

منشی خانم جهت دورکاری نیازمندیم ناصحی :***********
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09116786063