به تعدادی نیرو خانم جهت کار درمغازه سبزی اماده

ادرس میدان معلم به سمت باهنر روبرو سراه ابنما لطفا فقط تماس بگیرید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137241326