فروشندگی لوازم ارایشی و لباس زیر

نیاز به فروشنده خانم یزدی باتجربه فروشندگی و آشنا به لوازم آرایشی جهت کار در لوازم آرایشی با حقوق اداره کار جهت شیفت عصر نیازمندیم با مدیریت خانم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135361050