شاگرد ساده.نیمه ماهر و ماهر برق ساختمان

به تعدادی شاگرد ساده،ماهر و نیمه ماهر برق ساختمان برای انجام پروژه های برق.نصب دوربین و اعلام حریق نیازمندیم. به همراه آموزش کامل کار و حقوق مکفی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135220094