استخدام نقشه کش ، تراشکار، cncکار

به یک نفر نقشه کش که با نرم افزارهای مهندسی آشنا باشد. یک نفر تراشکار ماهر یا نیمه ماهر و یا ساده که آموزش داده می شود. یک نفر آشنا به cnc کارگر ساده که آموزش تراشکاری داده می شود.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133502160