نیازمند نیروی اشنا به کار صافکاری

در کارگاه صافکاری خودرو سواری حقوق توافقی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09132574046