نیروی کار در ابزار فروشی

مغازه در خیابان صحرا میباشد ترجیحا بومی باشد جهت اطلاعات بیشتر لطفا با این شماره تماس بگیرید ***********
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133572001