نگهداری از خانم سالمند

نیروی خانم دارای قوای جسمانی، جهت نگهداری از سالمند خانم، با حقوق مکفی و شبانه روزی، دارای عدم سوء پیشینه در محدوده صفاییه یزد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131549220