بازاریاب آقا(ساکن اشکذر-زارچ و یا رضوانشهر)

بازرگانی دهقان اشکذری(توزیع قطعات خودرو) جهت تکمیل خود به 3 نفر آقا جهت بازاریابی نیازمند است لطفا جهت هماهنگی تماس بگیرین
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133523624