کار در فروشگاه مواد غذایی.

دو شیفت کاری حقوق پایه توضیحات بیشتر: تماس
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131535259