کارگرساده محدوده بلوار جمهوری

کارگر ساده محدوده چهارراه معلم تا شاهدیه جهت انجام امور سرایداری نظافت پرندگان زینتی، جابجایی کارتنهای 15 تا25 کیلویی داشتن گواهینامخ الزامی ،8 صبح الی 16 ضامن یا معرف معتبر، 15 روز ازمایشی و درصورت تایید قرارداد یکساله و بیمه، ارسال رزومه به پیامک یا واتساب محل کار شاهدیه خیابان امام،
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09136500039