راننده خاور کفی 608 ماهر گواهینامه پایه دوم

با حقوق ثابت و مزایا و بیمه تامین اجتماعی عمده کار کفی گاهی مواقع کار جرثقیل
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09132509076