نیازمنده فروشنده اقا(جوان)

به دونفر اقا با ظاهری اراسته بابت فروشندگی در ساحل چوب (سرویس خواب نوزاد نوجوان بزرگسال)واقع دربلوار جمهوری با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09174081977