جذب کارگر انبار جهت تخلیه و بارگیری

شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه جهت تکمیل پرسنل انبار خود جهت تخلیه وبارگیری نیازمند به سه نفر نیرو با شرایط زیر دارد. دارای ضامن معتبر کارمند سن 22تا35 سال مدرک تحصلی حداقل دیپلم و... جهت اطلاعات بیشتر باشماره های زیر تماس بگیرید. *********** ***********
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09022887770