منشی خانم (ساکن اشکذر-زارچ-رضوانشهر)

بازرگانی دهقان اشکذری(توزیع قطعات خودرو) جهت تکمیل کادر خود به 3 نفر منشی خانم ساکن(اشکذر - زارچ -رضوانشهر) نیازمند است لطفا جهت هناهنگی تماس بگیرید.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133523624