منشی خانم شیفت عصر در موسسه آموزشی

موسسه مهریار در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود یک نفر منشی خانم آشنا با کامپیوتر جهت شیفت عصر 17 الی 20:45 استخدام نماید. آدرس موسسه : بلوار پروفسور حسابی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135141737