چند نفر نیروی کار ساده آقا جهت نمایشگاه مبلمان

به چند نفر نیروی کار ساده، فعال و منظم آقا با بیمه و حقوق و مزایا جهت نظافت و جابجایی در نمایشگاه مبلمان در محدوده میدان امام علی نیازمندیم. جهت همکاری تماس بگیرید. پیامک جواب داده نمی شود.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135234139