استخدام راننده به همراه نیسان یخچالدار

استخدام راننده به همراه نیسان یخچالدار الزامات؛ داشتن سواد خواندن و نوشتن داشتن حداقل اشنایی با زبان انگلیسی بسیار منظم و متعهد شیک پوش با اداب معاشرت نیسان حتما یخچالدار باشد. نیسان تمیز و از لحاظ فنی سالم باشد. ترجیحا دوگانه باشد. جهت حمل دارو شرکت الینا یزد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09140912047