استخدام انباردار

نیازمند انبار دار اقا در پخش لوازم ارایشی با سابقه کاربصورت دو شیف 9تا 2 5 تا 8خدمت رفته با حقوق قانون کار
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133537454