نیازبه تعدادی اکیپ نماکار،سنگ کار وکاشیکار

به تعدادی اکیپ ماهر کاشیکار،نماکار وسنگ کار نیازمندیم -نما آجر سفارشی 5سانتی ارتفاع 12متر حدود 2000متر مربع -سنگ حدود 800متر ارتفاع 12متر -کاشیکاری ،کاشی30در60بدنه وکف 50در50 حدود 3000متر بادوغاب سیمان
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133535813