شاگرد کارواش کار ماهر

حقوق(توافقی)+مزایا+انعام
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09399066363