نیرو فنی سرویسکار جهت سنگبری اشکذر

نیرو جهت سرویس ونگهداری دستگاه سنگبری میدا ن اشکذر نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09101518319