نیروی خدماتی مرد برای فروشگاه مواد غذایی

سن بین 20 تا 30 سال حقوق ساعتی 7 هزار تومان بیمه بعد از سه ماه کار اصلی تخلیه بار و نظافت ساعت کار هر روز 8 تا 4 عصر
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09021514440