استخدام نیروی آشپزخانه

نیروی ساده آشپزخانه 2نفرخانم و 2نفرآقاجهت پیک موتوری ثابت ، محدوده صفاییه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131568903