کارشناس حسابداری

به یک نفر لیسانس حسابداری دارای سابقه ی کار و ترجیحا آشنا با رایورز جهت یک شرکت کاشی سرامیک معتبر در محدوده ی شهرک صنعتی اشکذر نیازمندیم. ساعت کاری 8:30 تا 17:30 به استثنای روز های پنجشنبه و جمعه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137678873