شاگرد جهت کار در کار گاه ام دی اف

به یک الی دو شاگرده ماهر یا نیمه ماهر نیازمندم جهت کار در کار گاه ام دی اف صبحانه خودم میدهم ساعت کار 8الی 16 عصر با بیمه و اگه اضافه کاری بود
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135230882