نیاز به راننده لودر

نیاز به راننده لودر شهر یزد خواهان کار زنگ بزند نه برای کنجکاوی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09101573833