استخدام فروشنده خانم

دوشیفت،حقوق مکفی با بیمه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131513514