استخدام اپیلاسیونکاروناخنکارورنگ کار

یک سالن معتبر واقع درصفاییه برای تکمیل کادرخوداحتیاج به نیروی اپیلاسیونکارورنگ کاروناخنکارماهردارد لطفاحرفه ایهابااین شماره تماس بگیرن ***********
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09103849082