نیروی برای غرفه داری در فروشگاه

سلام نیروی ماهر چهت مرغ ماهی در فروشگاه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09120723350