جذب نیرو راننده پایه 2وکارگرانبار

باسلام دونفر راننده پایه 2جهت پخش بستنی با ایسوزو حداکثر سن 38سال حقوق ومزایا بالای 4 میلیون +بیمه دونفر بازنشسته جهت پخش موادغذایی بانیسان حقوق و مزایا توافقی یک نفر گارکر انبار ترجیحامجرد ((((((((ضامن معتبر)))))))) (((((((((الزامیست)))))))) ‌‌‌‌
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09162535323