نیازمند جلوبندی ساز ماهر یا نیمه ماهر

نیازمند جلوبندی ساز ماهر، نیمه ماهر و کارآموز هستیم شرایط: منظم و متعهد خوش رفتار حداقل دانستن اصول اولیه و شناخت سیستم تعلیق خودرو و کار با ابزار ( برای کار آموزی نیازی نیست) به صورت درصدی کار می‌کنیم حقوق ثابت نداریم تجهیزات، مکان و مشتری داریم.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135200420