جذب نیروی بازرگانی خانم

یک شرکت معتبر در زمینه صنایع دستی در دو ردیف شغلی استخدام مینماید کارشناس فروش /خانم : با سابقه کاری یا دارای اطلاعات کافی در زمینه بازرگانی – فروش با روابط عمومی بالا آشنا به فنون مذاکره کارشناس تامین/خانم : با سابقه کاری یا دارای اطلاعات کافی در زمینه بازرگانی – خرید با روابط عمومی بالا آشنا به فنون مذاکره
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135122230