فروشنده خانم جهت کار لوازم اشپزخونه

جهت شیفت صبح و عصر ساعت کاری 9تا 2.بعدظهر 4ونیم تا 8ونیم در وضعیت کرونا فعلی. بلوار 17شهریور
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09102967401