استخدام در شرکت ریسندگی

جهت کار در خط تولید رسیندگی
آقا کمتر از 35 سال
تحصیلات دیپلم
شرایط کار:
محل کار: شهرک صنعتی یزد
3 شیفت 8 ساعت
بیمه + پرداختی طبق قانون کار + کارانه
تلفن تماس 37273538
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09367878344
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه