استخدام کارشناس حسابداری

به کارشناس حسابداری جهت کار در شرکت خصوصی با حقوق طبق اداره کار و بیمه نیازمندیم.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133513979
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه