استخدام بازنشسته در فروشگاه درب

استخدام بازنشسته حداقل دیپلم روابط عمومی بالا
جهت فروشگاه درب
بصورت دوشیفت
محل کار محدوده شهدای محراب
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137080826
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه