استخدام خانم با وسیله نقلیه

خانم با روابط عمومی بالا با وسلیه نقلیه جهت فروشگاه درب
فعالیت دو شیفت محدوده دانشجو جهت امور فروش و بازاریابی
آشنایی با برنامه های : واتس آپ و تلگرام و اینیستا
هزینه خودرو بر اساس پیمودن مسافت پرداخت میشود
حقوق ثابت بین 3/5 تا 4/5 پرداخت میشود
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09122365451
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه