تخریب ساختمان

انجام کلیه امورات مربوط به تخریب ساختمان های تیر آهنی و بتنی ، آسفالت ، دیوار و چال زدن پذیرفته می شود.
تخریب ساختمان های تیر آهنی رایگان است.
نوع آگهی: 
خدمات
موبایل: 
09134556076
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه